WESOŁYCH ŚWIĄT

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Prolab

Więcej

Świadectwo POLMICRO

Z radością informujemy, iż Laboratorium Prolab po raz kolejny uzyskało pozytywne wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2022 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń.

Więcej

Artykuł w czasopiśmie „Świat przemysłu kosmetycznego”

Szanowni Państwo, W najnowszym numerze czasopisma „Świat Przemysłu Kosmetycznego” (3/2021) ukazał się artykuł, którego autorem jest Kierownik Laboratorium Prolab - dr n. med. Agnieszka Machul-Żwirbla. Publikacja zatytułowana „Innowacyjne rozwiązania w kosmetykach do higieny intymnej”, porusza temat właściwej higieny delikatnych okolic intymnych, która powinna sprzyjać zachowaniu prawidłowej mikroflory zewnętrznych narządów płciowych kobiet oraz mężczyzn. W artykule autorka dokonuje przeglądu surowców stosowanych w produkcji kosmetyków tej kategorii, a także porusza kwestię możliwości zastosowania bakterii probiotycznych oraz produkowanych przez nie postbiotyków w produktach dedykowanych higienie intymnej. Przy tej okazji przypominamy, że w ofercie firmy Prolab znajduje się kolekcja szczepów probiotycznych i postbiotyków. Kolekcja szczepów probiotycznych Zachęcamy do lektury!

Więcej

Postbiotyki

Od kilkunastu lat ukazują się w literaturze medycznej artykuły wskazujące, że produkty metabolizmu bakterii probiotycznych wraz z elementami komórek wywierają efekt podobny do tego, który wykazują żywe komórki bakterii probiotycznych. Od kilku lat pojawiło się w takich publikacjach określenie „postbiotyk” dla różnych preparatów nie zawierających żywych bakterii. Liczba artykułów o postbiotykach stale rośnie: w 2019 roku było ich ponad 2000. Warto podkreślić, że firma Prolab od wielu lat prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe nad metabolitami bakterii probiotycznych z własnej kolekcji i w tym zakresie uzyskała finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Efektem tych badań były wdrożenia. Ostatnio w dziale znanego czasopisma Nature poświęconym gastroenterologii ukazał się tekst zbiorowy jako konsensus określający stan wiedzy na temat postbiotyków, ich definicję i cechy, firmowany przez Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie Probiotyków i Prebiotyków (ISAPP). Konkluzje z tego artykuły normującego stan wiedzy na temat postbiotyków są następujące: • postbiotyk to „preparat zawierający nieżywe drobnoustroje i/lub ich składniki, które wywierają wpływ na zdrowie gospodarza”. • zatem postbiotyki są celowo stosowanymi, inaktywowanymi komórkami drobnoustrojów wraz lub bez metabolitów oraz składników komórkowych, które wpływają korzystnie na zdrowie. • oczyszczone składniki metabolitów i szczepionki nie są postbiotykami. • postbiotyk nie musi pochodzić z inaktywowanego probiotyku, żeby być uznanym za postbiotyk. • korzystny efekt wywierany na zdrowie musi być potwierdzony w organizmie docelowego gospodarza (gatunku i podgrupie). • gospodarzem dla postbiotyku jest człowiek, zwierzęta udomowione, zwierzęta gospodarskie lub inne gatunki. • miejscem działania postbiotyku nie musi być tylko jelito. Postbiotyk może być stosowany na powierzchni gospodarza, takiej jak jama ustna, jelito, skóra, układ moczowo-płciowy lub nosogardziel. Postbiotyków nie podaje się w zastrzykach. • oczywistą konsekwencją takiej definicji postbiotyku jest jego bezpieczne stosowanie. Jest to pierwsza próba unormowania i pozycjonowania postbiotyków, nie pozbawiona jednak niejasności i sztuczności. Można mieć nadzieję, że za nią ukażą się podobne wydane przez inne towarzystwa i instytucje normujące. Natomiast sam artykuł obejmuje wiele innych aspektów dotyczących produkcji, kontroli oraz, co najważniejsze, dane o mechanizmach prowadzących do korzystnych działań postbiotyków na zdrowie. Są nimi: 1. Modulacja składu mikrobioty jelitowej, 2. Wzmacnianie bariery nabłonka jelitowego, 3. Modulacja miejscowej i ogólnej odpowiedzi immunologicznej, 4. Modulacja ogólnego metabolizmu, 5. Przesyłanie sygnałów do całego ustroju poprzez układ nerwowy. Artykuł stara się stworzyć teoretyczną podbudowę dla szybko rozwijających się prac nad wdrożeniami postbiotyków jako samodzielnych suplementów diety lub składników nowoczesnych produktów żywnościowych. Jak wspomniano powyżej, zainteresowanie naukowców i przemysłu postbiotykami bardzo wzrasta, zatem ukazują się artykuły podglądowe, podsumowujące wiele badań. Bardzo dużą aktywność w tym zakresie wykazują naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii wraz z pracownikami działu badań i rozwoju firmy Danone-Nutricia, która najwyraźniej stara się wprowadzić postbiotyki do szerokiej palety swoich produktów deklarowanych jako korzystne dla zdrowia. W opublikowanym przez nich artykule można znaleźć szczegółowe dane na temat interwencyjnych badań klinicznych w zastosowaniem postbiotyków u noworodków i dzieci, a także u osób starszych. Przedmiotem badań były najróżniejsze produkty dietetyczne zawierające inaktywowane hodowle znanych bakterii probiotycznych, takich jak Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus gasseri CP2305, Lactobacillus plantarum L-137 i Lactobacillus acidophilus LB, ale też przemysłowo produkowane z nich postbiotyki pod takimi nazwami, jak np. Lacteol LB czy Lactofidus. Należy się zgodzić z autorami, że postbiotyki mogą być elegancką! i bezpieczną metodą poprawy stanu zdrowia, gdyż w stosunku do żywych probiotyków wykazują długi okres przechowywania z zachowaniem aktywności. Wiele prac wskazuje na fakt, że efekty działania postbiotyków są porównywalne z tymi wykazywanymi przez probiotyki, zatem mogą być bezpieczniejszą alternatywą dla dzieci z zaburzeniami odporności i ciężko chorych. Z drugiej strony postbiotyki mogą osiągnąć status żywności funkcjonalnej, czy nawet produktów leczniczych, co jest, jak dotąd, nieosiągalne dla probiotyków. Literatura: 1. Seppo Salminen, Maria Carmen Collado, Akihito Endo, Colin Hil, Sarah Lebeer, Eamonn M. M. Quigley, Mary Ellen Sanders, Raanan Shamir, Jonathan R. Swann, Hania Szajewskaand Gabriel Vinderola. The International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of postbiotics. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2. Carrie A. M. Wegh, Sharon Y. Geerlings, Jan Knol, Guus Roeselers and Clara Belzer. Postbiotics and Their Potential Applications in Early Life Nutrition and Beyond. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4673.

Więcej

certyfikaty

Certyfikat CSQ ISO-9001
Certyfikat IQNet

PROLAB testy

Twoje Laboratorium

MIKROBIOLOGICZNE

zaufali nam