DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy NUTRITECH - żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu


Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnych, owocowo-warzywnych produktów prozdrowotnych z kategorii musy, wzbogaconych 

w składniki bioaktywne o właściwościach antyoksydacyjnych i wspierających mikrobiom


Wartość projektu: 9 797 946,68 zł

Wartość dofinansowania: 4 816 729,48 zł

Umowa o dofinansowanie z 16.11.2023r.


Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie: technologii produkcji, wytworzenie oraz wdrożenie dwóch linii innowacyjnego przetworu owocowo-warzywnego wzbogaconego w synergistycznie działające substancje prozdrowotne: dodatek białka roślinnego oraz postbiotyki.

Efektem projektu będzie wdrożenie opracowanego produktu jako żywność funkcjonalna w formie przekąski, o wysokiej wartości odżywczej i pro-zdrowotnej.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH - żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


iejsce realizacji projektu:

Lider: Maspex GMW-Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Partner: Prolab Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wróblewskiego 2/4, 31-148 Kraków


Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy, w ramach Działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.


Celem bezpośrednim projektu jest rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego producenta wyrobów konfekcjonowanych poprzez wdrożenie opracowanych wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu zawierających funkcjonalne, prozdrowotne składniki na rynek krajowy i zagraniczny.


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem prozdrowotnych i funkcjonalnych wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu. Pozytywny wynik przeprowadzonych prac B+R pozwoli na wdrożenie wyników tych prac poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów czekoladowych (AERO draży) w zakładzie Wnioskodawcy - Lidera.

Efektem projektu są aero draże o porowatym rdzeniu zawierające substancje prozdrowotne.


Całkowita wartość projektu:

9 722 204,59 zł


Wysokość dofinansowania:

4 719 296,98 zł

Celem projektu było uzyskanie czynnej substancji farmaceutycznej o zdefiniowanym działaniu przeciwgrzybiczym, która będzie miała zastosowanie do produkcji preparatów stosowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych jamy ustnej, przewodu pokarmowego, skóry, pochwy i sromu. Projekt zatem doprowadził do opracowania zupełnie nowego produktu, czy też grupy produktów, które mogą uzupełnić, czy też zastąpić produkty stosowane do tej pory, często nieskuteczne, do zapobiegania, przeciwdziałania i leczenia grzybic powierzchownych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.


W ramach projektu udało nam się nabyć spektrofotometr do odczynu ELISA, mikroskop fluorescencyjny, kamerę do mikroskopu (cyfrowa, chłodzona), autoklaw laboratoryjny oraz termocykler, dzięki czemu firma Prolab jest w stanie zaoferować swoim Klientom nowe, bardziej złożone, innowacyjne i zaawansowane technicznie badania w szczególności dla sektora farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.


Ponadto dzięki realizacji projektu przeprowadzono modernizację laboratorium oraz wdrożono system zarządzania zgodnie z normą ISO 17025 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu.

W ramach projektu nabyto następujące środki trwałe:

1. Aparat do elektroforezy w pulsacyjnym polu elektrycznym (PFGE)
2. Aparat do RT-PCR (Real-Time PCR System)
3. Stacja robocza do aparatu RT-PCR
4. Komora laminarna
5. System do dokumentacji żeli
6. Stacja robocza dla systemu do dokumentacji żeli


Nowa aparatura badawcza przyczyniła się do wzrostu precyzji badań na poziomie molekularnym, co pozwoliło rozszerzyć zakres badań B+R oraz poprawić ich jakość, która obecnie jest porównywalna z jakością badań prowadzonych w najlepszych ośrodkach B+R posiadanych przez światowe firmy farmaceutyczne lub żywieniowe. 


W rezultacie projektu Firma Prolab rozszerzyła swoją działalność badawczo-rozwojową o nowe metody, a dzięki wzrostowi zatrudnienia może odpowiedzieć na większą liczbę zleceń.