Data zmiany: 05.07.2024 r., godz: 13:30

Informujemy, że w dokumencie „Zapytanie na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. "Zakup i dostawa materiałów pomocniczych i materiałów sterylnych", który został opublikowany w dniu 28.06. 2024 r., zmianie uległy punkty:

VI. Opis przedmiotu zamówienia, Część I – skorygowano opis- wielkości zamówienia.

VII. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia, pkt.1 – skorygowano terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

X. Informacja o sposobie przygotowania oferty i elementach, które musi zawierać, pkt.1 – skorygowano termin.

XIII. Informacja o sposobie, miejscu i terminie składania ofert, pkt.2 – skorygowano termin.

XIV. Informacja o otwarciu ofert, pkt.1 – skorygowano terminy.

Zmiany w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Obecnie obowiązującą wersją zapytania jest dokument: Aktualne Zapytanie ofertowe 3 2024.

Informujemy, że z uwagi na opisane powyżej zmiany, wydłużeniu uległ termin składania ofert, które można przesyłać do dnia 15.07.2024 r. do godziny 09:00.


28.06.2024r., godz. 14:30

Z powodu nieotrzymania ofert do zapytania ofertowego nr 3/2024 pn. "Zakup i dostawa materiałów pomocniczych i materiałów sterylnych" poniższe zapytanie zostaje opublikowane jeszcze raz.


Zapytanie na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. "Zakup i dostawa materiałów pomocniczych i materiałów sterylnych"

w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych, owocowo-warzywnych produktów prozdrowotnych z kategorii musy, wzbogaconych w składniki bioaktywne o właściwościach antyoksydacyjnych i wspierających mikrobiom” realizowanego przez Prolab Sp. z o. o. Sp. Komandytowa w ramach I konkursu Programu rządowego NUTRITECH

Nr Umowy NUTRITECH1/004H/2022