MENU

   


Firma Prolab posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001: 2015, co jest dowodem wysokiej jakości oferowanych usług. Prolab działa także zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania dla laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005.


Z uwagi na świadczone usługi w zakresie badań materiałów biologicznych od pacjentów firma Prolab otrzymała wpis na listę Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych prowadzoną przez Krajowa Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.