MENU

   

Nasze szczepy probiotyczne


Prolab posiada w kolekcji firmy szczepy bakterii o właściwościach probiotycznych, czyli  spełniających kryteria WHO/FAO, należące do dwóch rodzajów: Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp. Szczepy te zostały wyizolowane z polskiej populacji zdrowych osób.
Dzięki swoim unikalnym właściwościom są one przedmiotem patentów zarówno polskich jak i międzynarodowych. W oparciu o szczepy probiotyczne należące do kolekcji firmy, zostało opracowanych i wdrożonych wiele produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych oraz kosmetyków. Wiele z wdrożonych produktów zostało poddanych ocenie skuteczności i bezpieczeństwa w jedno- i wieloośrodkowych badaniach klinicznych, która okazała się korzystna we wszystkich przypadkach.

 

Kolekcja szczepów została zdeponowana zgodnie z traktatem budapeszteńskim o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego w Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów (PCM) w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

 

Firma Prolab oferuje usługi badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania nowych preparatów probiotycznych w oparciu o dostępną, własną bazę szczepów probiotycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu.