MENU

   

Monitoring środowiska


Firma Prolab wykonuje badania monitoringu środowiska w zakresie:

·       oceny czystości mikrobiologicznej powietrza (również w zakresie czystości mikrobiologicznej systemów klimatyzacji oraz wentylacji)

·       oceny czystości mikrobiologicznej powierzchni pomieszczeń, urządzeń, linii technologicznych

·       ocena czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej i rąk personelu

Oferta badań skierowana jest do zakładów pracy (biurowce, hale produkcyjne), zakładów opieki zdrowotnej i szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz placówek badawczych. Badania monitoringu środowiska wykonywane są w oparciu o metody: sedymentacyjną, zderzeniową, wymazową oraz odciskową.