MENU

   

Badania mikrobiologiczne kosmetyków | ProLab Kraków


Obecnie wymaga się od producentów kosmetyków zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych, poprzez zapewnienie min. odpowiedniego stopnia czystości mikrobiologicznej. W świetle tych wymagań producenci kosmetyków stawiani są przed koniecznością zlecania badań jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych. Wychodząc na przeciw wytwórcom stworzyliśmy ofertę na badania jakości mikrobiologicznej kosmetyków. Wykonujemy badania mikrobiologiczne wg Roz. MZ z dnia 23 grudnia 2002r. według specyfikacji klienta lub wg odpowiednich norm:

  • PN-EN ISO 21149:2009 Kosmetyki. Mikrobiologia. Zliczanie i wykrywanie aerobic mesophilic bacteria.
  • PN-EN ISO 16212:2011 Kosmetyki. Mikrobiologia. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni.
  • PN-EN ISO 22717:2010 Kosmetyki. Mikrobiologia. Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa.
  • PN-EN ISO 22718:2010 Kosmetyki. Mikrobiologia. Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus.
  • PN-EN ISO 18416:2009 Kosmetyki. Mikrobiologia. Wykrywanie obecności Candida albicans.