MENU

   

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro-Lab Spółka z o.o., Spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, ul. Daliowa 4, kod pocztowy 30-612, e-mail: prolab@pro-lab.pl, tel. (12) 625 20 00, Podstawą prawną przetwarzania danych  w zakresie prowadzenia działalności laboratorium diagnostycznego, jest art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO, w zw. z przepisami ustawy z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2016.0.2245 t.j.).

W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania badania laboratoryjnego

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, a także naszym podwykonawcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.