MENU

   


Naszym celem jest spełnianie oczekiwań klientów poprzez oferowanie usług najwyższej jakości. Cel ten osiągamy dzięki personelowi, który stanowią osoby kompetentne, stale podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe. Firma Prolab zatrudnia specjalistów z zakresu mikrobiologii lekarskiej wywodzących się z Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laboratorium stosuje najnowsze metody badawcze oraz wyposażone jest w nowoczesny i wysokiej jakości sprzęt największych światowych koncernów (np. Life Technologies, Bio-Rad, Becton Dickinson, bioMerieux, Olympus, Eppendorf i inne).


Jakość naszej pracy oceniana jest na podstawie udziału w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez:

  • Bio Development – międzynarodowy program zewnętrznej kontroli jakości
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej – Krajowy Program Polmicro
  • Gdańską Fundację Wody – krajowy program zewnętrznej kontroli jakości
  • Labquality – krajowy oraz międzynarodowy program zewnętrznej kontroli jakości

 

Pobierz plik z naszą Polityką Jakości w formacie PDF: