MENU

   

Granty


PROJEKT INWESTYCYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA PROLAB W ZAKRESIE ROZWOJU B+R

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

W ramach projektu udało nam się nabyć spektrofotometr do odczynu ELISA, mikroskop fluorescencyjny, kamerę do mikroskopu (cyfrowa, chłodzona), autoklaw laboratoryjny oraz termocykler, dzięki czemu firma Prolab jest w stanie zaoferować swoim Klientom nowe, bardziej złożone, innowacyjne i zaawansowane technicznie badania w szczególności dla sektora farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego.

Ponadto dzięki realizacji projektu przeprowadzono modernizację laboratorium oraz wdrożono system zarządzania zgodnie z normą ISO 17025 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”).


ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROLAB POPRZEZ INWESTYCJĘ W URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE LABORATORYJNE SŁUŻĄCE DO PROWADZENIA PRAC B+R

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu.

W ramach projektu nabyto następujące środki trwałe:

1. Aparat do elektroforezy w pulsacyjnym polu elektrycznym (PFGE)
2. Aparat do RT-PCR (Real-Time PCR System)
3. Stacja robocza do aparatu RT-PCR
4. Komora laminarna
5. System do dokumentacji żeli
6. Stacja robocza dla systemu do dokumentacji żeli

Nowa aparatura badawcza przyczyniła się do wzrostu precyzji badań na poziomie molekularnym, co pozwoliło rozszerzyć zakres badań B+R oraz poprawić ich jakość, która obecnie jest porównywalna z jakością badań prowadzonych w najlepszych ośrodkach B+R posiadanych przez światowe firmy farmaceutyczne lub żywieniowe. 

W rezultacie projektu Firma Prolab rozszerzyła swoją działalność badawczo-rozwojową o nowe metody, a dzięki wzrostowi zatrudnienia może odpowiedzieć na większą liczbę zleceń.


PROJEKT „NOWATORSKA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA METABOLITÓW BAKTERII PROBIOTYCZNYCH DO OPRACOWANIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW O DZIAŁANIU PRZECIWGRZYBICZYM” PROGRAMU INNOTECH 2013-2014

Celem projektu było uzyskanie czynnej substancji farmaceutycznej o zdefiniowanym działaniu przeciwgrzybiczym, która będzie miała zastosowanie do produkcji preparatów stosowanych do zapobiegania, przeciwdziałania i leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych jamy ustnej, przewodu pokarmowego, skóry, pochwy i sromu. Projekt zatem doprowadził do opracowania zupełnie nowego produktu, czy też grupy produktów, które mogą uzupełnić, czy też zastąpić produkty stosowane do tej pory, często nieskuteczne, do zapobiegania, przeciwdziałania i leczenia grzybic powierzchownych.