MENU

   

Badania wody


Laboratorium PROLAB wykonuje badania mikrobiologiczne wód przemysłowych według aktualnych wymagań Rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz przepisów europejskich zgodnie z Farmakopea Europejska.

Badanie mikrobiologiczne  wody obejmuje oznaczenie ilości bakterii chorobotwórczych takich jak np. bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa i in. a także ogólnej liczby drobnoustrojów. Badanie to wykonuje się najczęściej na potrzeby kontroli jakości wody w przemyśle uwzględniając wodę technologiczną oraz będącą składnikiem wytworzonych produktów. Badania są wykonywane w oparciu o europejskie oraz polskie normy badawcze m.in.:

·       PN-EN ISO 6222:2004 - Jakość wody - Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu -- Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym’

·       PN-EN ISO 9308-1/2 - Jakość wody - Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

·       PN-EN ISO 7899-2 - Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych – Część 1: Zminiaturyzowana metoda do badania wód powierzchniowych i ścieków (najbardziej prawdopodobna liczba bakterii)
Część 2: Metoda filtracji membranowej

·       PN-EN ISO 16266:2009 - Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa -- Metoda filtracji membranowej