MENU

   

Badania opakowań


Opakowania mające bezpośredni kontakt z produktem, mogą stanowić źródło jego zanieczyszczenia. Dlatego tak ważna jest ich kontrola mikrobiologiczna, o której mówią między innymi zasady zawarte w systemie  Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

 

Założenia tego systemu dla branży kosmetycznej zawarte są w normie:

 • ISO 22716 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009r.

dla branży farmaceutycznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143)

 dla branży spożywczej:

 • Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.).

 

Firma Prolab realizuje badania czystości mikrobiologicznej opakowań uwzględniając takie parametry jak:

 • Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C
 • Ogólna liczba drożdży i pleśni
 • Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
 • Wykrywanie i oznaczanie liczby bakterii z grupy coli
 • Wykrywanie i oznaczanie liczby Staphylococcus aureus
 • Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych
 • Wykrywanie Candida albicans
 • Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa
 • Wykrywanie obecności Salmonella spp.
 • Wykrywanie obecności Escherichia coli