MENU

   

Badania molekularne


Techniki biologii molekularnej stanowią obecnie podstawę nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej. W związku z tym, iż identyfikacja drobnoustrojów metodami tradycyjnymi bywa trudna, czasochłonna, a często wręcz niemożliwa, coraz częściej wykorzystuje się w tym celu metody molekularne, takie jak PCR lub Real-Time PCR. Badania tego typu polegają na wykrywaniu w próbce obecności określonego fragmentu DNA lub RNA czynnika chorobotwórczego, którym może być wirus, bakteria, grzyb lub toksyny.

 

W NZOZ Laboratoria do identyfikacji drobnoustrojów wywołujących zakażenia stosujemy dwie metody molekularne:

Technika PCR - umożliwia gatunkową identyfikację patogenu jeszcze przed pojawieniem się objawów chorobowych.

Technika Real-Time PCR – pozwala zarówno na gatunkową identyfikację patogenu, jak i oznaczenie jego liczby w pobranym materiale. Technika ta jest szczególnie przydatna w monitorowaniu postępów leczenia.

 

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU.