MENU

   

Badania kliniczne


Firma Prolab posiada w swojej ofercie wykonanie kontrolowanych, randomizowanych badań klinicznych nad bezpieczeństwem i skutecznością działania preparatów zawierających żywe bakterie probiotyczne i/lub ich produkty, których punktami końcowymi jest poprawa wskaźników mikrobiologicznych (jak np. przywrócenie naturalnego składu mikrobioty pochwy). Ponadto oferuje prowadzenie centralnych badań mikrobiologicznych do badań klinicznych prowadzonych przez firmy farmaceutyczne, których punktami końcowymi jest wykazanie kolonizacji przez podawane bakterie probiotyczne lub też wykazanie eliminacji czynników patogennych.

Firma Prolab wykonywała prace badawczo-rozwojowe dla takich firm krajowych jak Apipol Kraków sp. z o.o., Wytwórnia Surowic i Szczepionek „Biomed” w Lublinie, Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. w Krakowie, Miralex sp. z o.o. w Pile, których wynikiem były liczne patenty i wdrożone produkty lecznicze oraz suplementy diety, a także prowadziła prace badawcze i badania kliniczne dla firm zagranicznych takich, jak Johnson&Johnson, Corixa, Probioswiss.

JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI UZYSKANIEM SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OFEROWANYCH BADAŃ KLINICZNYCH SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO KONTAKTU.