MENU

   

Środki spożywcze
/suplementy diety – oferta


Firma Prolab posiada w swojej ofercie badania czystości mikrobiologicznej środków spożywczych według ustalonych z klientem specyfikacji mikrobiologicznych, w oparciu o wymagania dla produktów spożywczych . Analizy wykonywane są według norm i metodyk zharmonizowanych zawartych w aktualnie obowiązujących Eur.Ph. i FP.

Analiza mikrobiologiczna produktów spożywczych obejmuje:

 1. Badanie ogólnej liczby drobnoustrojów w g/ml produktu
 2. Badanie ogólnej liczby drożdży i pleśni w g/ml produktu
 3. Badanie obecności drobnoustrojów patogennych takich jak Staphylococcus areus, E.coli, Salmonella sp. Listeria monocytogenes, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, dla produktów żywnościowych,
 4. Żywotność (aktywność) substancji czynnych probiotyków

 

Firma Prolab wykonuje badania czystości mikrobiologicznej środków spożywczych w oparciu o normy:

 1. PN-EN ISO 4833-1:2013 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 1 Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C lub PN-EN ISO 4833-2:2013 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 2: Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C.
 2. PN-EN ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni. Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95.
 3. PN-EN ISO 6887-1:2000 Mikrobiologia żywności i pasz. Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesiętnych do badań mikrobiologicznych.
 4. PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część III. Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL.
 5. PN-EN ISO 6579:2003 + Ap.1:2007 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella sp.
 6. PN-EN ISO 11290-1:1999 +Ap.1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes . Metoda wykrywania obecności.
 7. 7. PN-EN ISO 21528-1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Część I. Wykrywanie i oznaczanie liczby NLP z przednamnażaniem.
 8. PN-ISO 7251:2006 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby